Produkter fra Nørregaarden pakkes af:

LG Handel og Produktion

Sverigesvej 8

7480 Vildbjerg

Mail: lene@lenelindvig.dk